Oferta

* Instalacje elektryczne mieszkaniowe i przemysłowe

* Instalacje odgromowe
* Oświetlenie przeszkodowe (prace na wysokości)
* Prefabrykacja rozdzielni elektrycznych 
* Usługi minikoparką
* Przeciski pod drogami średnicy 130 mm <20m
* Przyłącza energetyczne (Uprawnienia do pracy pod napięciem dla PGE) 
* Pomiary elektryczne